EBEN Research Conference 2018

EBEN Research Conference 2018

Beyond Corruption – Fraudulent Behavior in and of Corporations

Wiedeń, Palais Eschenbach, 6 – 8 września 2018

Tradycyjnie już European Business Ethics Network organizuje dwie doroczne konferencje. Jedna z nich nazywana jest właśnie „doroczną” (annual conference), druga zaś określana jest jako „research conference”, bowiem ma ona bardziej „roboczy” charakter i dopuszcza się tutaj prezentowanie nieostatecznych wyników badań –  takich, które wciąż trwają. Tegoroczną RC zorganizowało austriackie odgałęzienie EBEN – Oesterrichisches Netzwerk Wirtschaftsethik. Konferencja ta zgromadziła 73. uczestników. Nie tylko z Europy, lecz także z Australii, Tasmanii, Japonii, Hong Kongu czy RPA. Wystąpienia dotyczyły tytułowego problemu, analizowanego z wielu różnych perspektyw, także widzianego przez pryzmat różnic międzykulturowych i z uwzględnieniem różnych branży, bowiem właśnie od lokalnej i branżowej specyfiki zależy charakter omawianego zjawiska i możliwości walki z nim.

Zaproszonym mówcą był Richard Nielsen, profesor Carroll School of Management w Boston College, autor wielu publikacji na temat etycznego przywództwa, rozwiązywania konfliktów oraz ekonomii politycznej, były przewodniczący Society for Business Ethics, amerykańskiego stowarzyszenia, które w USA pełni podobną rolę, do tej, którą spełnia EBEN w Europie. Wygłosił on wykład plenarny „Corruption Reform and Ethics Leadership Methods for Different Types of Political-Economic Systems”. Badacz starał się pokazać, w jaki sposób wszelkie reformy mające na celu ograniczanie korupcji powinny uwzględniać polityczny i społeczny kontekst, który determinuje przebieg i charakter konkretnych zachowań korupcyjnych.

Uczestników konferencji gościło Austriackie Towarzystwo Gospodarcze (Österreichische Gewerbeverein – ÖGV) w swojej siedzibie, którą stanowi pałac Eschenbach. Symbolika tego miejsca współtworzyła atmosferę całego spotkania. ÖGV jest towarzystwem założonym w 1839 roku i zrzeszającym przedstawicieli przemysłu, rzemiosła i drobnej wytwórczości, handlu oraz wolnych zawodów. W 1872 roku ukończono budowę pałacu Eschenbach, który do dzisiaj pełni funkcję nie tylko siedziby towarzystwa, lecz także miejsca spotkań, seminariów i konferencji poświęconych gospodarce i przedsiębiorczości. Misja towarzystwa opiera się na ordoliberalnym przekonaniu, iż dobra polityka państwa jest podstawą przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego. Staje się to możliwe w oparciu o sprawiedliwe warunki stwarzane konkurencji, przewidywalne uwarunkowania polityczne, ochronę własności i wolności. Innymi słowy, Towarzystwo opowiada się zdecydowanie za społeczną gospodarką rynkową.

                                                                                                                        Jacek Sójka

2                       1
            prof. Richard Nielsen                                            Palais Eschenbach

 

EBEN Research Conference 2018
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Przewiń na górę
0
Would love your thoughts, please comment.x