Category Archives: Aktualności

Relacja z Siódmego Światowego Kongresu ISBEE
09 wrz

Relacja z Siódmego Światowego Kongresu ISBEE

Siódmy Światowy Kongres ISBEE

Re-inventing Globalization:

Community, Virtues and the Power of Purpose

Bilbao, 20 – 22 lipca 2022

Kolejny kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Biznesu, Ekonomii i Etyki (International Society of Business, Economics and Ethics) zorganizowany został w Hiszpanii, w Bilbao przy współudziale Uniwersytetu Kraju Basków oraz Uniwersytetu Deusto. Pierwotnie miał mieć miejsce w 2020 roku, lecz z powodu pandemii musiał być przełożony. Kongresy odbywają się co cztery lata i dlatego nazywane bywają dowcipnie „olimpiadą etyki biznesu”. Pierwszy miał miejsce w 1996 roku w Japonii, a ten bezpośrednio poprzedzający tegoroczne spotkanie – w Szanghaju w 2016 roku. Dla nas najbardziej pamiętnym był kongres piąty w Warszawie zorganizowany przez Akademię Leona Koźmińskiego.

Dla członków EBEN kongresy ISBEE mają szczególne znaczenie, gdyż organizacja ta  powstała przy wydatnym udziale prominentnych członków naszej sieci: Henka van Luijka (pierwszego przewodniczącego EBEN), Georgesa Enderlego, czy Jacka Mahoneya. Inicjatywa wyszła od innej wybitnej postaci etyki biznesu Richarda T. de George’a (Uniwersytet w Kansas), który widząc rozwój amerykańskiego SBE (Society for Business Ethics) oraz naszej sieci europejskiej, a także uczestnicząc w Światowych Kongresach Filozoficznych organizowanych co pięć lat – dostrzegł potrzebę bardziej globalnej debaty na temat etyki gospodarczej. Krótko mówiąc, członkowie EBEN na kongresach ISBEE czują się jak u siebie w domu.

W tym roku spośród członków EBEN Polska w kongresie uczestniczyli prof. Magdalena Stefańska, dr Robert Sroka oraz piszący te słowa. Profesor Stefańska wraz z drem hab. Grzegorzem Zasuwą zaprezentowała referat pt. Trust or distrust? What mediates the effects of corporate social (ir)responsibility on corporate reputation. Temat wystąpienia dra Sroki to Role and potential of industrial organizations in developing business ethics. Power of a self-regulation in private equity industry in convincing the portfolio companies to act ethically. Wreszcie mój wkład do programu konferencji nosił tytuł Three decades of business ethics in Poland.

Chciałbym w tym miejscu podkreślić, iż to ostatnie wystąpienie było częścią sesji zorganizowanej przez byłą przewodniczącą EBEN Heidi von Weltzien Hoivik pod hasłem „Rozwój etyki biznesu w Europie”. Prof. Hoivik mówiła o Norwegii, Mari Kooskora o Estonii, Ronald Jeurissen o Holandii, Albert Löhr (były przewodniczy EBEN, a także sieci niemieckiej) o Niemczech, José Luis Fernández o Hiszpanii, Christopher Cowton o Zjednoczonym Królestwie, Gert Demuijnck (były przewodniczący EBEN) o Francji i Marie Bohata o Republice Czeskiej. Porównywanie instytucjonalnych historii oraz modeli etyki biznesu w poszczególnych krajach było bardzo ciekawym i inspirującym doświadczeniem dla wszystkich uczestników tej sesji. W związku z tym, że wszyscy mówcy reprezentowali narodowe sieci EBEN – „ebenowska” perspektywa dominowała. Tak więc niezależnie od intelektualnych walorów tej sesji była ona spotkaniem starych znajomych. Jeśli mówimy o atrakcjach towarzyskich warto wspomnieć, że uroczysta kolacja zorganizowana została w niezwykłym miejscu – w słynnym muzeum Guggenheima.

Na zdjęciach poniżej: Heidi von Weltzien Hoivik oraz Albert Löhr podczas naszej sesji oraz muzeum Guggenheima w kilku odsłonach. Na jednym ze zdjęć Jacob Dahl Rendtorff (Roskilde Universitet), obecny przewodniczący EBEN, gratuluje  i dziękuje organizatorom kongresu w imieniu naszego stowarzyszenia.

Jacek Sójka

Strona kongresu – link

Wojciech Gasparski nie żyje
22 maj

Wojciech Gasparski nie żyje

Wojciech Gasparski

(1936 – 2022)

18 maja 2022 roku odszedł od nas prof. dr hab. inż. Wojciech Gasparski, członek–założyciel oraz członek honorowy naszego Stowarzyszenia. Był wybitnym badaczem, autorem setek publikacji, organizatorem życia naukowego o niespożytej energii, naszym mentorem i wspaniałym kolegą.

Profesor Wojciech Gasparski łączył w sobie zainteresowania techniką i humanistyką. Z jednej strony pasjonowała Go metodologia projektowania i teoria systemów – z drugiej zaś etyka i poezja. Trwałym fundamentem Jego myślenia była prakseologia. Stworzył własną interpretację koncepcji swojego mistrza Tadeusza Kotarbińskiego w postaci filozofii praktyczności. Jeszcze tej wiosny obdarował nas kolejną książką „Decyzje i etyka. Co o etyce każdy decydent wiedzieć powinien?”. Niestety ostatnią, która ukazała się za Jego życia.

Żegnamy Go z wielkim żalem i smutkiem. Cześć Jego pamięci!

Prestiżowe wyróżnienie Roberta Sroki!
22 gru

Prestiżowe wyróżnienie Roberta Sroki!

Miło nam poinformować, że członek naszego stowarzyszenia dr Robert Sroka podczas Kongresu Odpowiedzialnego Kapitału, który odbył się 9 grudnia 2021 roku w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych, otrzymał od Forbes Polska nagrodę w kategorii “Odpowiedzialny Kapitał”.

Tę prestiżową nagrodę otrzymał on za wieloletnią promocję zasad odpowiedzialnego inwestowania na rynku polskim, za wdrażanie wskaźników ESG (środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego) do polityk i praktyk inwestycyjnych funduszy private equity oraz za zaangażowanie w rozwój standardów odpowiedzialnego inwestowania na poziomie międzynarodowym.  

Naszemu Koledze serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Zamieszczamy nagranie, w którym po otrzymaniu nagrody laureat podzielił się „na gorąco” kilkoma refleksjami na temat odpowiedzialnego inwestowania. 

Wywiad z Robertem Sroką

Walne Zgromadzenie EBEN Polska
30 wrz

Walne Zgromadzenie EBEN Polska

We wtorek, 28 września 2021 roku odbyło się w trybie online Walne Zgromadzenie naszego Stowarzyszenia. Zgodnie z zapisami statutu miało ono charakter sprawozdawczy i niewyborczy.

Po stwierdzeniu kworum i jednogłośnym przyjęciu przez uczestników Zgromadzenia porządku obrad prezes zarządu prof. dr hab. Jacek Sójka przedstawił sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia. Poinformował w nim m.in. o poparciu przez EBEN Polska wniosku prof. dra hab. Wojciecha Gasparskiego o nadanie Uniwersytetowi Łódzkiemu imienia Tadeusza Kotarbińskiego. Zapoznał też członków z wynikami ostatnich wyborów do władz EBEN Europa. Ważnym punktem sprawozdania było przedstawienie dwojga nowych członków Stowarzyszenia, którymi zostali prof. dr hab. Anna Horodecka i dr Tomasz Gigol – oboje ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Prezes zarządu przypomniał o organizacji ubiegłorocznego (19.11.2020), ogólnopolskiego seminarium pt. Odpowiedzialność firmy w czasach pandemii i zaprosił do wzięcia udziału w planowanej na 18-19 listopada b.r. konferencji p.t. Odpowiedzialność biznesu i zadania etyki gospodarczej w czasach kryzysu.

Następnie głos zabrali pozostali członkowie zarządu EBEN Polska, a po ich wypowiedziach dotyczących funkcjonowania strony internetowej i stanu finansów Stowarzyszenia przystąpiono do dyskusji nad sprawozdaniem prezesa, sprawami bieżącymi oraz planami na najbliższe miesiące. W jej trakcie zaakcentowano potrzebę wydania pokonferencyjnej publikacji w języku angielskim oraz podjęcia kroków w celu zwiększenia interaktywności strony internetowej poprzez utworzenie m.in. zamkniętego forum dyskusyjnego.

W głosowaniu nad przyjęciem sprawozdania prezesa Zarządu udział wzięło siedmioro członków. Wszystkie głosy były za przyjęciem sprawozdania; głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie odnotowano.

 

Obrady Walnego Zgromadzenia Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu
01 paź

Obrady Walnego Zgromadzenia Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu

Obrady Walnego Zgromadzenia Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu

W środę, 18 września b.r. odbyło się w Poznaniu Walne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu – EBEN Polska. Głównym celem obrad był wybór władz stowarzyszenia, które pełnić będą funkcje w kadencji w latach 2019-2023.

W skład nowo wybranego zarządu weszli:
– Jacek Sójka, prezes stowarzyszenia
– Halina Zboroń, wiceprezes stowarzyszenia
– Michał Michalski, skarbnik stowarzyszenia
– Wiesław Banach, sekretarz stowarzyszenia
– Przemysław Rotengruber, członek zarządu
– Barbara Pogonowska, zastępca członek zarządu
W skład komisji rewizyjnej weszli:
– Leszek Karczewski,
– Anna Lewicka-Strzałecka,
– Grażyna Wolska

Konferencja naukowa “Między Chinami a Zachodem – pytanie o ekonomię i gospodarkę przyszłości” – Fotorelacja
19 lis

Konferencja naukowa “Między Chinami a Zachodem – pytanie o ekonomię i gospodarkę przyszłości” – Fotorelacja

W czwartek, 15 listopada b.r. odbyła się w Poznaniu konferencja naukowa Między Chinami a Zachodem – pytanie o ekonomię i gospodarkę przyszłości. Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z tego interesującego wydarzenia.

Jubileusz Profesor Anieli Dylus
13 lis

Jubileusz Profesor Anieli Dylus

10 października 2018 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego miała miejsce podniosła uroczystość. Instytutu Politologii UKSW, przy współpracy Fundacji Konrada Adenauera, zorganizował międzynarodową konferencję dla uczczenia jubileuszu pracy naukowej prof. dr hab. Anieli Dylus, członka naszego stowarzyszenia. Temat tej konferencji brzmiał „Znaki czasu, znaki nadziei. Katolicka Nauka Społeczna w XXI wieku”. Tematy dyskusji panelowych odzwierciedlały zainteresowania Jubilatki: „Polityka w perspektywie religijnej i etycznej”, „Gospodarka. Moralność. Chrześcijaństwo”, „Europa. Fundamenty jedności”. Pod koniec konferencji organizatorzy wręczyli Pani Profesor księgę jubileuszową zatytułowaną „Wolność. Wieczne wyzwanie”, na którą złożyły się teksty dedykowane Jej przez przyjaciół i współpracowników. Konferencję zamknęły liczne adresy i życzenia (także od EBEN Polska) oraz mowa samej Jubilatki, w której podsumowała swoją drogę życiową i biografię intelektualną.

Ad multos annos, Droga Pani Profesor!

Konferencja Roczna (Annual Conference) EBEN
12 lis

Konferencja Roczna (Annual Conference) EBEN

Konferencja Roczna (Annual Conference) EBEN,

Tilburg (Holandia), 27-29.06.2018

W dniach 27-29 czerwca na uniwersytecie w Tilburgu w Holandii odbyła się kolejna roczna konferencja EBEN pod hasłem Reinventing Capitalism – Business Ethics and its contribution to the “Doux Commmerce”. Z naszego polskiego oddziału EBEN w konferencji uczestniczył Michał A. Michalski z UAM w Poznaniu, który przedstawił referat pt. “Moral Infrastructure of the Markets – Culture, Family, Socialization and the Future of the West”.

Konferencja zgromadziła około 70 uczestników z całego świata – m.in. z takich krajów jak Hiszpania, Rosja, Australia, Polska, Finlandia, Grecja, Holandia, Belgia, Turcja. Ciekawym punktem konferencji było spotkanie oddziałów krajowych, które ukazało sytuację EBEN w różnych krajach i stanowiło ciekawą okazję do wymiany doświadczeń i informacji.

Tematyka sesji obejmowała bardzo szerokie spektrum zagadnień. Przykładowe tytuły poszczególnych bloków to  Norms and Virtues,  Catholic Social Teaching, Paradoxes and Windowdressing, Challenges in modern economies, Doux Commerce, Markets, virtues and human flourishing, Discourse Ethics, Intercultural CSR Governance, Community and Communication, CSR Management and Governance.

Wydarzeniami towarzyszącymi konferencji była wspólna wycieczka w okolice Tilburga połączona z kolacją oraz zwiedzanie galerii sztuki współczesnej w Muzeum DePont.

Następna Roczna Konferencja EBEN zaplanowana jest na 12-14 czerwca 2019 roku w Walencji, a jej temat brzmi: The enterprise at the service of society in the 21st century. WIęcej informacji pod adresem: http://www.eben-net.org/content/eben-annual-conference

Notatkę sporządził M.A. Michalski

EBEN Research Conference 2018
12 lis

EBEN Research Conference 2018

EBEN Research Conference 2018

Beyond Corruption – Fraudulent Behavior in and of Corporations

Wiedeń, Palais Eschenbach, 6 – 8 września 2018

Tradycyjnie już European Business Ethics Network organizuje dwie doroczne konferencje. Jedna z nich nazywana jest właśnie „doroczną” (annual conference), druga zaś określana jest jako „research conference”, bowiem ma ona bardziej „roboczy” charakter i dopuszcza się tutaj prezentowanie nieostatecznych wyników badań –  takich, które wciąż trwają. Tegoroczną RC zorganizowało austriackie odgałęzienie EBEN – Oesterrichisches Netzwerk Wirtschaftsethik. Konferencja ta zgromadziła 73. uczestników. Nie tylko z Europy, lecz także z Australii, Tasmanii, Japonii, Hong Kongu czy RPA. Wystąpienia dotyczyły tytułowego problemu, analizowanego z wielu różnych perspektyw, także widzianego przez pryzmat różnic międzykulturowych i z uwzględnieniem różnych branży, bowiem właśnie od lokalnej i branżowej specyfiki zależy charakter omawianego zjawiska i możliwości walki z nim.

Zaproszonym mówcą był Richard Nielsen, profesor Carroll School of Management w Boston College, autor wielu publikacji na temat etycznego przywództwa, rozwiązywania konfliktów oraz ekonomii politycznej, były przewodniczący Society for Business Ethics, amerykańskiego stowarzyszenia, które w USA pełni podobną rolę, do tej, którą spełnia EBEN w Europie. Wygłosił on wykład plenarny „Corruption Reform and Ethics Leadership Methods for Different Types of Political-Economic Systems”. Badacz starał się pokazać, w jaki sposób wszelkie reformy mające na celu ograniczanie korupcji powinny uwzględniać polityczny i społeczny kontekst, który determinuje przebieg i charakter konkretnych zachowań korupcyjnych.

Uczestników konferencji gościło Austriackie Towarzystwo Gospodarcze (Österreichische Gewerbeverein – ÖGV) w swojej siedzibie, którą stanowi pałac Eschenbach. Symbolika tego miejsca współtworzyła atmosferę całego spotkania. ÖGV jest towarzystwem założonym w 1839 roku i zrzeszającym przedstawicieli przemysłu, rzemiosła i drobnej wytwórczości, handlu oraz wolnych zawodów. W 1872 roku ukończono budowę pałacu Eschenbach, który do dzisiaj pełni funkcję nie tylko siedziby towarzystwa, lecz także miejsca spotkań, seminariów i konferencji poświęconych gospodarce i przedsiębiorczości. Misja towarzystwa opiera się na ordoliberalnym przekonaniu, iż dobra polityka państwa jest podstawą przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego. Staje się to możliwe w oparciu o sprawiedliwe warunki stwarzane konkurencji, przewidywalne uwarunkowania polityczne, ochronę własności i wolności. Innymi słowy, Towarzystwo opowiada się zdecydowanie za społeczną gospodarką rynkową.

                                                                                                                        Jacek Sójka

2                       1
            prof. Richard Nielsen                                            Palais Eschenbach

 

Program konferencji “Między Chinami z Zachodem – pytanie o ekonomię i gospodarkę przyszłości”
26 paź

Program konferencji “Między Chinami z Zachodem – pytanie o ekonomię i gospodarkę przyszłości”

Jak już informowaliśmy, w dniu 15 listopada 2018 roku odbędzie się w Poznaniu kolejna konferencja organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Etyki Biznesu EBEN Polska. Jej tytuł brzmi: Między Chinami z Zachodem – pytanie o ekonomię i gospodarkę przyszłości

W załączniku zamieszczamy program konferencji.
Konferencja EBEN 2018 Poznań – PROGRAM final