Misja

Holisticly evisculate B2C scenarios rather than state of the art customer service. Rapidiously harness interoperable manufactured products whereas inexpensive web services. Holisticly leverage other’s next-generation e-business for leading-edge e-markets. Distinctively aggregate unique technologies and ethical potentialities. Interactively enhance.

Holisticly evisculate B2C scenarios rather than state of the art customer service. Rapidiously harness interoperable manufactured products whereas inexpensive web services. Holisticly leverage other’s next-generation e-business for leading-edge e-markets. Distinctively aggregate unique technologies and ethical potentialities. Interactively enhance.

Zarząd

Jacek Sójka, prezes stowarzyszenia

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Halina Zboroń, wiceprezes stowarzyszenia

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Michał Michalski, skarbnik stowarzyszenia

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Wiesław Banach, sekretarz stowarzyszenia

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Przemysław Rotengruber, członek zarządu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Barbara Pogonowska, zastępca członek zarządu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Komisja rewizyjna

Leszek Karczewski, przewodniczący komisji

Politechnika Opolska

Anna Lewicka-Strzałecka, członek komisji

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Grażyna Wolska, członek komisji

Uniwersytet Szczeciński

Partnerzy