Walne Zgromadzenie EBEN Polska

We wtorek, 28 września 2021 roku odbyło się w trybie online Walne Zgromadzenie naszego Stowarzyszenia. Zgodnie z zapisami statutu miało ono charakter sprawozdawczy i niewyborczy.

Po stwierdzeniu kworum i jednogłośnym przyjęciu przez uczestników Zgromadzenia porządku obrad prezes zarządu prof. dr hab. Jacek Sójka przedstawił sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia. Poinformował w nim m.in. o poparciu przez EBEN Polska wniosku prof. dra hab. Wojciecha Gasparskiego o nadanie Uniwersytetowi Łódzkiemu imienia Tadeusza Kotarbińskiego. Zapoznał też członków z wynikami ostatnich wyborów do władz EBEN Europa. Ważnym punktem sprawozdania było przedstawienie dwojga nowych członków Stowarzyszenia, którymi zostali prof. dr hab. Anna Horodecka i dr Tomasz Gigol – oboje ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Prezes zarządu przypomniał o organizacji ubiegłorocznego (19.11.2020), ogólnopolskiego seminarium pt. Odpowiedzialność firmy w czasach pandemii i zaprosił do wzięcia udziału w planowanej na 18-19 listopada b.r. konferencji p.t. Odpowiedzialność biznesu i zadania etyki gospodarczej w czasach kryzysu.

Następnie głos zabrali pozostali członkowie zarządu EBEN Polska, a po ich wypowiedziach dotyczących funkcjonowania strony internetowej i stanu finansów Stowarzyszenia przystąpiono do dyskusji nad sprawozdaniem prezesa, sprawami bieżącymi oraz planami na najbliższe miesiące. W jej trakcie zaakcentowano potrzebę wydania pokonferencyjnej publikacji w języku angielskim oraz podjęcia kroków w celu zwiększenia interaktywności strony internetowej poprzez utworzenie m.in. zamkniętego forum dyskusyjnego.

W głosowaniu nad przyjęciem sprawozdania prezesa Zarządu udział wzięło siedmioro członków. Wszystkie głosy były za przyjęciem sprawozdania; głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie odnotowano.

 

Walne Zgromadzenie EBEN Polska
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Przewiń na górę
0
Would love your thoughts, please comment.x