Leo V. Ryan, CSV

6 kwietnia 1927 – 22 czerwca 2016

 brother-ryan

Inaugurację nowej strony EBEN Polska musimy niestety zacząć od smutnej dla nas wszystkich wiadomości o śmierci Brata Leo V. Ryana, CSV, honorowego członka EBEN Polska, człowieka niezwykle blisko związanego z polskim życiem gospodarczym, przyjaciela wielu z nas. U progu polskiej transformacji, w 1990 roku, przyjechał do Poznania jako gość Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – uczestnik szkoły letniej poświęconej polskiej gospodarce i przemianom społecznym, które właśnie się rozpoczynały. Był wówczas uznanym autorytetem w dziedzinie zarządzania, byłym prodziekanem Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Marquette (1957 – 1965), dziekanem analogicznego wydziału na Uniwersytecie Notre Dame (1975 – 1980) oraz dziekanem College of Commerce Uniwersytetu DePaul w Chicago (1980 – 1988).

Wkrótce powrócił do Poznania w ramach programu Fullbrighta by na Wydziale Prawa i Administracji UAM wykładać przez trzy lata „Podstawy zarządzania” oraz „Etykę biznesu”. W późniejszych latach do Polski przyjeżdżał bardzo często, prowadził wykłady na UAM oraz na studiach MBA prowadzonych przez ówczesną Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, brał udział w wielu konferencjach, m.in. w 2002 roku, gdy Wydział Nauk Społecznych UAM był organizatorem europejskiej konferencji EBEN.  W 2012 roku gościł w Warszawie jako uczestnik światowego kongresu etyki biznesu organizowanego co cztery lata przez International Society of Business, Economics, and Ethics (ISBEE). Miejscem tego wielkiego wydarzenia była Akademia Leona Koźmińskiego a jego współgospodarzem był profesor Wojciech Gasparski wraz z zespołem.

Profesor Leo V. Ryan, CSV patronował wszystkim poczynaniom naszego stowarzyszenia, żywo interesował się ruchem etyki biznesu w Polsce, a także całym procesem transformacji gospodarczej i społecznej ostatniego ćwierćwiecza. Tym tematom poświęcił wiele prac naukowych i artykułów publicystycznych. Był prawdziwym znawcą polskiego życia gospodarczego i wielkim przyjacielem Polski. W Polsce, do której przyjeżdżał ponad czterdzieści razy, czuł się jak w domu. Szczególnie często odwiedzał Poznań, tutaj miał najwięcej przyjaciół i znajomych, wśród których poważną liczbę stanowili jego byli studenci.

Od 1950 roku był Wiatorianinem (Clerics of Saint Viator – CSV), członkiem zakonu, którego zadaniem jest nauczanie zarówno na poziomie podstawowym, jak i uniwersyteckim. Misji tej brat Leo V. Ryan pozostał wierny przez całe swoje życie. Zgodnie z jego ostatnią wolą jego ciało zostało ofiarowane instytucjom naukowym.

Gdy przebywał w Poznaniu, miejscem, z którym czuł się szczególnie związany, był Kościół o. Dominikanów. Tutaj też, 13 lipca br. o godz. 17.00 , zostanie odprawiona Msza Święta w Jego intencji.

 

Jacek Sójka

Prezes EBEN Polska

 

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Przewiń na górę
0
Would love your thoughts, please comment.x