Archiwum autora: eben

Relacja z Siódmego Światowego Kongresu ISBEE
09 wrz

Relacja z Siódmego Światowego Kongresu ISBEE

Siódmy Światowy Kongres ISBEE

Re-inventing Globalization:

Community, Virtues and the Power of Purpose

Bilbao, 20 – 22 lipca 2022

Kolejny kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Biznesu, Ekonomii i Etyki (International Society of Business, Economics and Ethics) zorganizowany został w Hiszpanii, w Bilbao przy współudziale Uniwersytetu Kraju Basków oraz Uniwersytetu Deusto. Pierwotnie miał mieć miejsce w 2020 roku, lecz z powodu pandemii musiał być przełożony. Kongresy odbywają się co cztery lata i dlatego nazywane bywają dowcipnie „olimpiadą etyki biznesu”. Pierwszy miał miejsce w 1996 roku w Japonii, a ten bezpośrednio poprzedzający tegoroczne spotkanie – w Szanghaju w 2016 roku. Dla nas najbardziej pamiętnym był kongres piąty w Warszawie zorganizowany przez Akademię Leona Koźmińskiego.

Dla członków EBEN kongresy ISBEE mają szczególne znaczenie, gdyż organizacja ta  powstała przy wydatnym udziale prominentnych członków naszej sieci: Henka van Luijka (pierwszego przewodniczącego EBEN), Georgesa Enderlego, czy Jacka Mahoneya. Inicjatywa wyszła od innej wybitnej postaci etyki biznesu Richarda T. de George’a (Uniwersytet w Kansas), który widząc rozwój amerykańskiego SBE (Society for Business Ethics) oraz naszej sieci europejskiej, a także uczestnicząc w Światowych Kongresach Filozoficznych organizowanych co pięć lat – dostrzegł potrzebę bardziej globalnej debaty na temat etyki gospodarczej. Krótko mówiąc, członkowie EBEN na kongresach ISBEE czują się jak u siebie w domu.

W tym roku spośród członków EBEN Polska w kongresie uczestniczyli prof. Magdalena Stefańska, dr Robert Sroka oraz piszący te słowa. Profesor Stefańska wraz z drem hab. Grzegorzem Zasuwą zaprezentowała referat pt. Trust or distrust? What mediates the effects of corporate social (ir)responsibility on corporate reputation. Temat wystąpienia dra Sroki to Role and potential of industrial organizations in developing business ethics. Power of a self-regulation in private equity industry in convincing the portfolio companies to act ethically. Wreszcie mój wkład do programu konferencji nosił tytuł Three decades of business ethics in Poland.

Chciałbym w tym miejscu podkreślić, iż to ostatnie wystąpienie było częścią sesji zorganizowanej przez byłą przewodniczącą EBEN Heidi von Weltzien Hoivik pod hasłem „Rozwój etyki biznesu w Europie”. Prof. Hoivik mówiła o Norwegii, Mari Kooskora o Estonii, Ronald Jeurissen o Holandii, Albert Löhr (były przewodniczy EBEN, a także sieci niemieckiej) o Niemczech, José Luis Fernández o Hiszpanii, Christopher Cowton o Zjednoczonym Królestwie, Gert Demuijnck (były przewodniczący EBEN) o Francji i Marie Bohata o Republice Czeskiej. Porównywanie instytucjonalnych historii oraz modeli etyki biznesu w poszczególnych krajach było bardzo ciekawym i inspirującym doświadczeniem dla wszystkich uczestników tej sesji. W związku z tym, że wszyscy mówcy reprezentowali narodowe sieci EBEN – „ebenowska” perspektywa dominowała. Tak więc niezależnie od intelektualnych walorów tej sesji była ona spotkaniem starych znajomych. Jeśli mówimy o atrakcjach towarzyskich warto wspomnieć, że uroczysta kolacja zorganizowana została w niezwykłym miejscu – w słynnym muzeum Guggenheima.

Na zdjęciach poniżej: Heidi von Weltzien Hoivik oraz Albert Löhr podczas naszej sesji oraz muzeum Guggenheima w kilku odsłonach. Na jednym ze zdjęć Jacob Dahl Rendtorff (Roskilde Universitet), obecny przewodniczący EBEN, gratuluje  i dziękuje organizatorom kongresu w imieniu naszego stowarzyszenia.

Jacek Sójka

Strona kongresu – link

Wojciech Gasparski nie żyje
22 maj

Wojciech Gasparski nie żyje

Wojciech Gasparski

(1936 – 2022)

18 maja 2022 roku odszedł od nas prof. dr hab. inż. Wojciech Gasparski, członek–założyciel oraz członek honorowy naszego Stowarzyszenia. Był wybitnym badaczem, autorem setek publikacji, organizatorem życia naukowego o niespożytej energii, naszym mentorem i wspaniałym kolegą.

Profesor Wojciech Gasparski łączył w sobie zainteresowania techniką i humanistyką. Z jednej strony pasjonowała Go metodologia projektowania i teoria systemów – z drugiej zaś etyka i poezja. Trwałym fundamentem Jego myślenia była prakseologia. Stworzył własną interpretację koncepcji swojego mistrza Tadeusza Kotarbińskiego w postaci filozofii praktyczności. Jeszcze tej wiosny obdarował nas kolejną książką „Decyzje i etyka. Co o etyce każdy decydent wiedzieć powinien?”. Niestety ostatnią, która ukazała się za Jego życia.

Żegnamy Go z wielkim żalem i smutkiem. Cześć Jego pamięci!

Prestiżowe wyróżnienie Roberta Sroki!
22 gru

Prestiżowe wyróżnienie Roberta Sroki!

Miło nam poinformować, że członek naszego stowarzyszenia dr Robert Sroka podczas Kongresu Odpowiedzialnego Kapitału, który odbył się 9 grudnia 2021 roku w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych, otrzymał od Forbes Polska nagrodę w kategorii “Odpowiedzialny Kapitał”.

Tę prestiżową nagrodę otrzymał on za wieloletnią promocję zasad odpowiedzialnego inwestowania na rynku polskim, za wdrażanie wskaźników ESG (środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego) do polityk i praktyk inwestycyjnych funduszy private equity oraz za zaangażowanie w rozwój standardów odpowiedzialnego inwestowania na poziomie międzynarodowym.  

Naszemu Koledze serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Zamieszczamy nagranie, w którym po otrzymaniu nagrody laureat podzielił się „na gorąco” kilkoma refleksjami na temat odpowiedzialnego inwestowania. 

Wywiad z Robertem Sroką

Walne Zgromadzenie EBEN Polska
30 wrz

Walne Zgromadzenie EBEN Polska

We wtorek, 28 września 2021 roku odbyło się w trybie online Walne Zgromadzenie naszego Stowarzyszenia. Zgodnie z zapisami statutu miało ono charakter sprawozdawczy i niewyborczy.

Po stwierdzeniu kworum i jednogłośnym przyjęciu przez uczestników Zgromadzenia porządku obrad prezes zarządu prof. dr hab. Jacek Sójka przedstawił sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia. Poinformował w nim m.in. o poparciu przez EBEN Polska wniosku prof. dra hab. Wojciecha Gasparskiego o nadanie Uniwersytetowi Łódzkiemu imienia Tadeusza Kotarbińskiego. Zapoznał też członków z wynikami ostatnich wyborów do władz EBEN Europa. Ważnym punktem sprawozdania było przedstawienie dwojga nowych członków Stowarzyszenia, którymi zostali prof. dr hab. Anna Horodecka i dr Tomasz Gigol – oboje ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Prezes zarządu przypomniał o organizacji ubiegłorocznego (19.11.2020), ogólnopolskiego seminarium pt. Odpowiedzialność firmy w czasach pandemii i zaprosił do wzięcia udziału w planowanej na 18-19 listopada b.r. konferencji p.t. Odpowiedzialność biznesu i zadania etyki gospodarczej w czasach kryzysu.

Następnie głos zabrali pozostali członkowie zarządu EBEN Polska, a po ich wypowiedziach dotyczących funkcjonowania strony internetowej i stanu finansów Stowarzyszenia przystąpiono do dyskusji nad sprawozdaniem prezesa, sprawami bieżącymi oraz planami na najbliższe miesiące. W jej trakcie zaakcentowano potrzebę wydania pokonferencyjnej publikacji w języku angielskim oraz podjęcia kroków w celu zwiększenia interaktywności strony internetowej poprzez utworzenie m.in. zamkniętego forum dyskusyjnego.

W głosowaniu nad przyjęciem sprawozdania prezesa Zarządu udział wzięło siedmioro członków. Wszystkie głosy były za przyjęciem sprawozdania; głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie odnotowano.

 

Profesor Wojciech Gasparski laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów
23 gru

Profesor Wojciech Gasparski laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów

Miło nam poinformować, że w 2020 roku członek-założyciel, obecnie członek honorowy, naszego stowarzyszenia profesor Wojciech Gasparski został laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową. Znalazł się on w gronie siedmiu wyróżnionych naukowców przede wszystkim za promowanie na forum międzynarodowym polskich i zagranicznych prakseologów poprzez redagowanie od 1992 r. serii Praxiology: The International Annual of Practical Philosophy and Methodology (ukazało się 25 tomów) oraz za szereg prac badawczych  i inicjatyw organizacyjnych z zakresu prakseologii, naukoznawstwa, metodologii projektowania, teorii systemów i etyki biznesu

Zarząd EBEN Polska, wyrażając z tego powodu swoją radość i uznanie, pragnie pogratulować Panu Profesorowi tego wyjątkowo prestiżowego wyróżnienia i życzyć mu kolejnych sukcesów na niwie naukowej.

Dołączamy listę 25 tomów serii Praxiology: The International Annual of Practical Philosophy and Methodology 

Obrady Walnego Zgromadzenia Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu
01 paź

Obrady Walnego Zgromadzenia Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu

Obrady Walnego Zgromadzenia Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu

W środę, 18 września b.r. odbyło się w Poznaniu Walne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu – EBEN Polska. Głównym celem obrad był wybór władz stowarzyszenia, które pełnić będą funkcje w kadencji w latach 2019-2023.

W skład nowo wybranego zarządu weszli:
– Jacek Sójka, prezes stowarzyszenia
– Halina Zboroń, wiceprezes stowarzyszenia
– Michał Michalski, skarbnik stowarzyszenia
– Wiesław Banach, sekretarz stowarzyszenia
– Przemysław Rotengruber, członek zarządu
– Barbara Pogonowska, zastępca członek zarządu
W skład komisji rewizyjnej weszli:
– Leszek Karczewski,
– Anna Lewicka-Strzałecka,
– Grażyna Wolska